Knihovna a badatelna

Knihovna

Knihovna je otevřena každé pondělí od 10:00 do 15:00, jiný termín návštěvy je možný po domluvě.

Muzejní knihovna je zaměřena především na osobnost a dílo jednoho z nejznámějších českých skladatelů, Antonína Dvořáka. Knihovní fond je rozdělen do 3 sbírek:

  • knižní publikace (osobnost Antonína Dvořáka, hudební svět, Příbramsko)
  • audiovizuální záznamy (klasická hudba, historické nahrávky, Dvořákovy opery, dokumenty)
  • hudebniny (notové zápisy děl Antonína Dvořáka)

Na Ministerstvu kultury je knihovna Památníku zaregistrována od roku 2004, o rok později byl spuštěn i automatizovaný knihovní systém Clavius. V roce 2022 přešla knihovna Památníku na službu Tritius, která odpovídá knihovním standardům, je uživatelsky příjemnější a dovoluje vyhledávat ve fondu knihovny i online bez nutnosti fyzické návštěvy.

Vyhledávat v knihovním fondu můžete na https://muzeum.tritius.cz/library/antonindvorak/.

Knihovna je pouze prezenční, k dispozici počítač, internet a přehrávací mechanika.

 

stáhnout knihovní řád

 

Badatelna

Badatelna poskytuje prezenční výpůjční služby ze sbírkového fondu Památníku. Sbírka obsahuje převážně výtvarná umělecká díla a movitý majetek pocházející z přelomu 19. a 20. století. Návštěva badatelny je možná po předchozí domluvě.

S dotazy či požadavky, týkajícími se knihovny a badatelny, se obracejte na Kristýnu Maryškovou: 722 993 792, maryskova@antonindvorak.cz

stáhnout badatelský řád