Výstavy

Připravujeme

Antonín Dvořák Superstar

20. 4. 2023 – 8. 10. 2023

Hlavní výstava sezony se bude věnovat několika vzájemně provázaným tématům, jejichž pojítkem je dílo a sláva Antonína Dvořáka. Představí projevy uznání, které se dostaly skladateli během jeho života (diplomy, ceny, doktoráty, veřejná shromáždění, velké koncerty, zmínky v mediích), věnovat se bude i Dvořákovu portrétu (obrazy, sochy, literární díla, biografické filmy, poštovní známky) a v neposlední řadě bude sledovat Dvořákův odraz v populární kultuře. Stovky děl všech uměleckých druhů se totiž v jeho díle inspirovaly či ho citovaly (Star Wars, Obecná Škola, Lid versus Larry Flint, Initals BB, aj.).

Program

Vodníci

28. října 2022 – 2. dubna 2023

Vodník je v Čechách snad nejznámější a nejpopulárnější nadpřirozená bytost. Nejdříve to byla vyloženě zlá, záludná příšera žijící v hlubinách řek, potoků a jezer, v mlýnských náhonech a opuštěných tůních. Lámal ledy, zvedal vody, trhal hráze a působil povodně, lákal lidi k vodě a topil je. V českých pohádkách se později proměnil v mužíčka se zelenými vlasy a zeleným fráčkem s pentličkami, který na barevné pentle a lesklá zrcátka lákal děvčata, aby je stáhl do své vodní říše a vzal si je za ženy. S oběma interpretacemi vodníka se setkáváme v dávných pověstech i v rozličných druzích umění.

Vodník je spojen i s tvorbou Antonína Dvořáka, ať už se jedná o postavu z opery Rusalka nebo o symfonickou báseň Vodník inspirovanou baladou Karla Jaromíra Erbena. Výstava reflektuje, jak vodníka v posledních dvou staletích zobrazovali významní čeští literáti, malíři, televizní a filmoví tvůrci.

Původní výstava pro Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích bude na Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami k vidění od 28. 10. 2022 do 2. 4. 2023.

 

Do Nového světa!

21. dubna – 16. října 2022

Vysoká u Příbramě je spojena s celou řadou inspirativních osobností. Těmi nejvýznamnějšími jsou hudební skladatel Antonín Dvořák a spisovatel, novinář a překladatel Josef Václav Sládek. Není to však pouze blízký vztah k tomuto místu a přátelství se stavebníkem vysockého zámečku Václavem Robertem Kounicem, co tyto dva velikány českého umění spojuje. Společným je jim také zájem o Ameriku, kterou měli oba možnost procestovat a strávit tu několik let života. Sládek v letech 1868-1870, Dvořák v letech 1892-1895. Cesty obou mužů nesou řadu společných motivů, zejména zájem o kulturu indiánů či intenzivní kontakty s českými krajanskými komunitami. V mnohém se také odlišují. Sládek cestoval do Ameriky jako mladý, nezkušený muž a vedl tu pestrý a dobrodružný život. Dvořák byl v době svého odjezdu naproti tomu již starším a mezinárodně renomovaným umělcem na vrcholu kariéry. A to je také hlavním cílem naší výstavy. Obě cesty popsat, vzájemně porovnat a zasadit je do širšího dějinného panoramatu. Impulsem nám bylo také výročí 130 let od chvíle, kdy Antonín Dvořák poprvé zamířil za oceán.

Výstava vzniká ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Předměty přislíbili zapůjčit také Národní muzeum, Národní technické muzeum, Muzeum Josefa Václava Sládka ve Zbirohu, Oblastní muzeum v Děčíně a soukromí sběratelé. Výstava je součástí výstavního cyklu o vztahu významných umělců a politiků ze středních Čech k Americe.

Expozici o slavných osobnostech, působících mimo jiné právě v tomto regionu a o jejich vztahu ke Spojeným státům plánuje v dubnu 2022 i Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Během roku představí svou výstavu také partnerské Muzeum T. G. Masaryka v Lánech. Název trojdílného výstavního cyklu je Ze srdce Evropy do „amerického snu“.