Školní a jiné exkurze

Nabídka pro školy

Komentované prohlídky Památníku

Prohlídka historické části Památníku s průvodcem. Expozice se věnuje historii novorenesančního zámečku, jeho prvním majitelům a jejich vztahu k Antonínu Dvořákovi. Komentář k expozici trvá přibližně 20 min, délku a náročnost lze upravit podle věku či zadání pedagoga. Následně je možné navštívit samostatně první patro zámečku, kde návštěvníci vstoupí do světa Dvořákovy hudby, jeho cest za světovou slávou, ale i slavných jevištních výprav Dvořákových oper.

Doprovodné programy k prohlídce

Komentovanou prohlídku lze pro zpestření doplnit audio a video nahrávkami. Na promítacím plátně může ožít Rusalka s Vodníkem nebo se vydáme zpátky v čase za Dvořákem na Vysokou v dokumentárním filmu. Prohlídka je obohacena audio záznamy z Dvořákových oper, které si může posluchač sám vybrat. K dispozici jsou také pracovní listy pro různé věkové skupiny.

Kreativní výuka

Památník nabízí i edukační programy pro různé věkové skupiny tematicky věnované hudbě, Antonínu Dvořákovi či mecenášství umění.

Zázemí pro vlastní školní aktivity

Nabízíme spolupráci při tvorbě školní projektové výuky, po domluvě k dispozici prostory, knihovna s knižním i audiovizuálním fondem, hudební hry a kvízy.

Možnost konání absolventských koncertů, tematických přednášek apod.

Rádi u nás uspořádáme koncerty studentů ZUŠ. Nabízíme také výchovné koncerty. Po dohodě je u nás možné uspořádat také vlastní přednášky.

Nabídka pro seniory

Rádi u nás přivítáme také organizované zájezdy seniorů, po dohodě je možné domluvit speciální program: přednášku, koncert, workshop aj.

Nabídka pro cestovní kanceláře

Organizovaným zájezdům nabízíme vedle klasické prohlídky také nejrůznější programy na míru: komorní koncert, specializovanou přednášku či komentovanou procházku po okolí. Jsme schopni zajistit prohlídky v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce

 

V případě zájmu o některou z nabídek či doplnění informací nás neváhejte kontaktovat

Kristýna Maryšková
722 993 792
maryskova@antonindvorak.cz