Stálá expozice

První stálá výstava, i když v nevelkém rozsahu, byla veřejnosti otevřena již v roce 1963. Z důvodu celkové rekonstrukce zámku a následně i přilehlého parku (8 ha) byl památník v letech 1990 – 1993 uzavřen. Od května 1994 slouží opět veřejnosti jako muzeum, tentokrát s využitím všech tří podlaží zámku. Pro pořádání krátkodobých výstav byla v jeho sklepních prostorách v květnu 2001 otevřena Galerie Václava Kounice.

Úvodní, historická část stálé expozice přibližuje osobnosti původních majitelů, hraběte Václava Roberta Kounice a jeho manželky Josefíny (roz. Čermákové), významné pražské herečky. Další a podstatně rozsáhlejší část, věnovaná Antonínu Dvořákovi, podává informace o životě, díle i pobytu skladatele ve Vysoké. Je připomenut význam místa a okolní krajiny pro Dvořákovu tvorbu a inspiraci. Makety scén z premiér vybraných oper a kostýmy hlavních postav opery Rusalka tvoří závěrečnou část stálé výstavy.

 

Prohlídka úvodní části probíhá za účasti průvodce, Dvořákova expozice a výstavní prostory individuelně s doprovodem hudby. Součástí prohlídky je promítání hudebního filmového dokumentu Dvořák na Vysoké. Kromě stálé hudební kulisy nabízíme také dobře vybavenou posluchárnu s možností poslechu více než 80 nahrávek Dvořákových děl.