Zajímavosti v okolí

Dvorek

Louka v sousedství parku, kde stávala budova Dvorku (také Kohlovna), místo, kde Dvořák často pobýval, než se usídlil na druhé straně obce v dnešní Vile Rusalka. Ve Dvorku Dvořák také přespával, když už měl ve Vile Rusalka zbaleno, a chystal se na podzim odjet do Prahy.

200 m od zámku

 

Rusalčino jezírko

Místo Dvořákovy inspirace k jeho nejznámější opeře, na břehu se nachází pamětní kámen.

400 m od zámku

 

 

Bývalá hospoda u Fenclů

Někdejší vysocká hospoda, kam chodil Antonín Dvořák pravidelně posedět a hrát karty.

1,1 km od zámku

 

Vila Rusalka

Ve východní části obce Vysoká – původně ovčín a špýchar, upraveno v r.1884 A.Dvořákem v obytný dům se zahradou, dosud v majetku skladatelovy rodiny.

1,3 km od zámku

 

Třebsko, kostel

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, místo svatebního obřadu hraběte Vácalva Kounice a herečky Josefiny Čermákové (r.1877), cíl častých skladatelových procházek (kostelu věnoval varhany).

3 km od zámku

 

Příbram, Svatá Hora

Mariánské poutní místo s barokním areálem, jeden z námětů skladatelovy tvorby.

10 km od zámku