Stálá expozice

První stálá výstava, i když v nevelkém rozsahu, byla veřejnosti otevřena již v roce 1963. Z důvodu celkové rekonstrukce zámku a následně i přilehlého parku (8 ha) byl památník v letech 1990 – 1993 uzavřen. Od května 1994 slouží opět veřejnosti jako muzeum, tentokrát s využitím všech tří podlaží zámku. Pro pořádání krátkodobých výstav byla v jeho sklepních prostorách v květnu 2001 otevřena Galerie Václava Kounice.

Úvodní, historická část stálé expozice přibližuje osobnosti původních majitelů, hraběte Václava Roberta Kounice a jeho manželky Josefíny (roz. Čermákové), významné pražské herečky. Prohlídka úvodní části probíhá za účasti průvodce, součástí prohlídky je promítání hudebního filmového dokumentu Dvořák na Vysoké. V prvním patře zámečku v současné chvíli probíhá rekonstrukce stálé expozice. Omlouváme se za komplikace a zveme Vás na výstavu v Galerii Václava Kounice v suterénu zámečku.

 

 

Výstavy

Připravujeme

Antonín Dvořák Superstar

20. 4. 2023 – 8. 10. 2023

Hlavní výstava sezony se bude věnovat několika vzájemně provázaným tématům, jejichž pojítkem je dílo a sláva Antonína Dvořáka. Představí projevy uznání, které se dostaly skladateli během jeho života (diplomy, ceny, doktoráty, veřejná shromáždění, velké koncerty, zmínky v mediích), věnovat se bude i Dvořákovu portrétu (obrazy, sochy, literární díla, biografické filmy, poštovní známky) a v neposlední řadě bude sledovat Dvořákův odraz v populární kultuře. Stovky děl všech uměleckých druhů se totiž v jeho díle inspirovaly či ho citovaly (Star Wars, Obecná Škola, Lid versus Larry Flint, Initals BB, aj.).

Program

Vodníci

28. října 2022 – 2. dubna 2023

Vodník je v Čechách snad nejznámější a nejpopulárnější nadpřirozená bytost. Nejdříve to byla vyloženě zlá, záludná příšera žijící v hlubinách řek, potoků a jezer, v mlýnských náhonech a opuštěných tůních. Lámal ledy, zvedal vody, trhal hráze a působil povodně, lákal lidi k vodě a topil je. V českých pohádkách se později proměnil v mužíčka se zelenými vlasy a zeleným fráčkem s pentličkami, který na barevné pentle a lesklá zrcátka lákal děvčata, aby je stáhl do své vodní říše a vzal si je za ženy. S oběma interpretacemi vodníka se setkáváme v dávných pověstech i v rozličných druzích umění.

Vodník je spojen i s tvorbou Antonína Dvořáka, ať už se jedná o postavu z opery Rusalka nebo o symfonickou báseň Vodník inspirovanou baladou Karla Jaromíra Erbena. Výstava reflektuje, jak vodníka v posledních dvou staletích zobrazovali významní čeští literáti, malíři, televizní a filmoví tvůrci.

Původní výstava pro Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích bude na Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami k vidění od 28. 10. 2022 do 2. 4. 2023.

 

Do Nového světa!

21. dubna – 16. října 2022

Vysoká u Příbramě je spojena s celou řadou inspirativních osobností. Těmi nejvýznamnějšími jsou hudební skladatel Antonín Dvořák a spisovatel, novinář a překladatel Josef Václav Sládek. Není to však pouze blízký vztah k tomuto místu a přátelství se stavebníkem vysockého zámečku Václavem Robertem Kounicem, co tyto dva velikány českého umění spojuje. Společným je jim také zájem o Ameriku, kterou měli oba možnost procestovat a strávit tu několik let života. Sládek v letech 1868-1870, Dvořák v letech 1892-1895. Cesty obou mužů nesou řadu společných motivů, zejména zájem o kulturu indiánů či intenzivní kontakty s českými krajanskými komunitami. V mnohém se také odlišují. Sládek cestoval do Ameriky jako mladý, nezkušený muž a vedl tu pestrý a dobrodružný život. Dvořák byl v době svého odjezdu naproti tomu již starším a mezinárodně renomovaným umělcem na vrcholu kariéry. A to je také hlavním cílem naší výstavy. Obě cesty popsat, vzájemně porovnat a zasadit je do širšího dějinného panoramatu. Impulsem nám bylo také výročí 130 let od chvíle, kdy Antonín Dvořák poprvé zamířil za oceán.

Výstava vzniká ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Předměty přislíbili zapůjčit také Národní muzeum, Národní technické muzeum, Muzeum Josefa Václava Sládka ve Zbirohu, Oblastní muzeum v Děčíně a soukromí sběratelé. Výstava je součástí výstavního cyklu o vztahu významných umělců a politiků ze středních Čech k Americe.

Expozici o slavných osobnostech, působících mimo jiné právě v tomto regionu a o jejich vztahu ke Spojeným státům plánuje v dubnu 2022 i Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Během roku představí svou výstavu také partnerské Muzeum T. G. Masaryka v Lánech. Název trojdílného výstavního cyklu je Ze srdce Evropy do „amerického snu“.

Park

Rozsáhlý anglický park o rozloze 8 ha láká k procházkám ve všech ročních obdobích. V areálu parku se nachází dvě romantická jezírka, jedno s ostrůvkem a březovým altánkem, druhé se sochou Rusalky. Hned za hlavní branou stojí budova Sládkovny, bývalé myslivny, kde opakovaně pobýval básník Josef Václav Sládek. Dnes zde najedete kavárnu s možností venkovního posezení.

Do parku je možné vstoupit také dvěma postranními brankami z lesa – jedna vede směrem k Rusalčinu jezírku a dále na Rožmitál pod Třemšínem, druhá směrem na Bohutín. Parkem prochází modrá turistická značka, která je zároveň i trasou svatojakubské poutní cesty do Santiaga de Compostela.

 

V parku se nachází asi 1500 stromů. Jeho dominantou je stará dubová alej, vedoucí mezi bránou a zámečkem. Hned u zámečku stojí pomník Antonína Dvořáka od sochaře Karla Otáhala (r.1962).

Aktuálně v parku připravujeme celou řadu úprav a nových zážitkových aktivit.

 

N O V I N K Y !

KŘÍŽEM KRÁŽEM ZÁMECKÝM PARKEM

tak se nazývá nová naučná hravá stezka v Památníku Antonína Dvořáka.

Chcete si u nás prodloužit příjemné chvíle? Zakupte si hrací kartu na pokladně památníku nebo v kavárně u hlavní brány.

Vydejte se po stopách orientačních bodů dle mapky. Čeká na Vás spousta zajímavých otázek v různých zákoutích parku a jako bonus si odnesete malý dárek, který si sami posbíráte plněním této hry.

Přijďte si od dubna do října zahrát. Těšíme se na Vás.

ŘÍŠE ZVUKŮ – VYSOKÁ

Vysoká u Příbramě je jedinečné místo. Vyniká těsným propojením umění, historie a přírody. A byla to právě příroda, která sem lákala i Antonína Dvořáka.

Projděte se po lese, loukách i vesnici, zaposlouchejte se do hudby, zahrajte si drobné hry a poznejte konkrétní místa, spojená s pobytem slavného hudebního skladatele na Vysoké.

Podívejte se za doprovodu naší nové aplikace k Rusalčinu jezírku, Vile Rusalka, k někdejší hospodě u Fenclů nebo třeba na vyhlídku na kostel v Třebsku.

 • NAUČNÁ STEZKA – 5 km, okruh po nejvýznamnějších lokalitách spojených s Antonínem Dvořákem
 • DĚTSKÁ STEZKA – 1,5 km, hravý okruh po nejbližším okolí Památníku
 • ŘÍŠE ZVUKŮ – v libovolném pořadí sbírejte jednotlivé naučné body umístěné v krajině a složte si zvukové puzzle

Aplikace je volně ke stažení na Google Play a App Store.

Doporučujeme vzít si k telefonu sluchátka. Telefon a sluchátka je možné si za poplatek zapůjčit také přímo v Památníku Antonína Dvořáka. Pokud chceme mít jistotu, že s příslušenstvím dostane, rezervujte si je na 318 618 115.

Historie místa

Ve Vysoké u Příbrami, malé obci ležící v malebné zalesněné krajině nedaleko Brd, našel na více než dvacet let svůj druhý domov jeden z největších géniů české hudby Antonín Dvořák (1841 -1904).

Dvořákův švagr hrabě JUDr. Václav Kounic, majitel vysockého panství, nechal v roce 1878 postavit u lesa malý zámek s rozsáhlým parkem a jezírky, dnešní Památník Antonína Dvořáka. Elegantní novorenesanční vilu navrhl architekt Čeněk Gregor, jenž se jako stavitel později podílel na budování nejvýznamnějších pražských veřejných budov – Národního divadla, Národního muzea či nové budovy Hlavního nádraží. Gregor byl od roku 1893 do roku 1896 také pražským starostou.

Antonín Dvořák sem často jezdíval jako host Kounicových a pobýval ve správcovském dvorci na kraji obory. Roku 1884, po velkém úspěchu v Anglii, koupil od svého švagra pozemek se špýcharem a ovčínem, který v krátké době proměnil v útulný venkovský domov (později nazvaný vila Rusalka). Tam s nadšením sadařil, zahradničil, choval holuby a komponoval.

S prostředím tohoto kraje je neodmyslitelně spjato zralé a vrcholné období Dvořákovy skladatelské tvorby. Počínaje Kvartetní větou F dur z října 1881 až po operu Armida z července 1903, zde zkomponoval, započal či dokončil přes třicet nových děl a řadu dřívějších skladeb upravil a přepracoval. Z těch významnějších jsou to opery Dimitrij, Jakobín, Čert a Káča, Rusalka a Armida, oratorium Svatá Ludmila, kantáta Svatební košile, Requiem, symfonie č. 7 d moll a č. 8 G dur, druhou řadu Slovanských tanců, předehry Domov můj, V přírodě a Karneval, Humoreska, symfonické básně Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek, Píseň bohatýrská…

 

Vysoká byla místem, které znamenalo nesmírně mnoho pro oživení Dvořákovy tvůrčí fantazie. Sám Antonín Dvořák píše v dopisech svým přátelům „cítím se zde velice šťastným“.

Poutavá je i další historie zámečku. Roku 1906 jej získala rodina Silbersteinových, kteří dále budovali zdejší anglický park. Během druhé světové války odsud byla tato rodina vyhnána a většina jejich členů byla nacisty umučena. Vinou válečných událostí byl objekt zámečku v dezolátním stavu a hrozilo jeho zbourání. Po nutných opravách v něm byla roku 1963 otevřena první expozice Památníku Antonína Dvořáka.

Zajímavosti v okolí

Dvorek

Louka v sousedství parku, kde stávala budova Dvorku (také Kohlovna), místo, kde Dvořák často pobýval, než se usídlil na druhé straně obce v dnešní Vile Rusalka. Ve Dvorku Dvořák také přespával, když už měl ve Vile Rusalka zbaleno, a chystal se na podzim odjet do Prahy.

200 m od zámku

 

Rusalčino jezírko

Místo Dvořákovy inspirace k jeho nejznámější opeře, na břehu se nachází pamětní kámen.

400 m od zámku

 

 

Bývalá hospoda u Fenclů

Někdejší vysocká hospoda, kam chodil Antonín Dvořák pravidelně posedět a hrát karty.

1,1 km od zámku

 

Vila Rusalka

Ve východní části obce Vysoká – původně ovčín a špýchar, upraveno v r.1884 A.Dvořákem v obytný dům se zahradou, dosud v majetku skladatelovy rodiny.

1,3 km od zámku

 

Třebsko, kostel

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, místo svatebního obřadu hraběte Vácalva Kounice a herečky Josefiny Čermákové (r.1877), cíl častých skladatelových procházek (kostelu věnoval varhany).

3 km od zámku

 

Příbram, Svatá Hora

Mariánské poutní místo s barokním areálem, jeden z námětů skladatelovy tvorby.

10 km od zámku

 

Klub přátel památníku

Klub přátel památníku Antonína Dvořáka

Památník Antonína Dvořáka hledá nové přátele. Jako člena Vás čeká mnoho benefitů a zároveň i dobrý pocit z toho, že podporujete dobrou věc. Vytvořte s námi komunitu, která sdílí podobné hodnoty a podněcuje zájem veřejnosti o kulturu, umění a historii.

Přítel získá

 • Volný vstup do Památníku
 • Volný vstup na akce Památníku (koncerty, výstavy, přednášky, apod.)
 • dárek dle výběru z nabídky pro členy
 • 10 % sleva v obchodě Památníku
 • 10 % sleva v kavárně Památníku
 • Pozvánky na všechny vernisáže a speciální akce
 • Pravidelné informace o akcích a novinkách Památníku

Členství platí po dobu jednoho roku od registrace a je nepřenosné. Cena je 2 000 Kč, pro studenty a seniory 1 500Kč.

 

Jak se stát členem?

Stačí se stavit na pokladně památníku nebo se ozvat na e-mail maryskova@antonindvorak.cz (případně tel. 722 993 792) a poskytnout nám potřebné údaje (jméno, adresa, e-mail). Poté Vám pošleme údaje k platbě a potvrzení členství. Kartu přátelství si můžete vyzvednout přímo v Památníku nebo Vám ji zašleme elektronicky. Neváhejte nás kontaktovat pro další informace.

Kontakt:
Kristýna Maryšková
maryskova@antonindvorak.cz
722 993 792

 

Říše zvuků – Vysoká

ŘÍŠE ZVUKŮ – VYSOKÁ

Vysoká u Příbramě je jedinečné místo. Vyniká těsným propojením umění, historie a přírody. A byla to právě příroda, která sem lákala i Antonína Dvořáka.

Projděte se po lese, loukách i vesnici, zaposlouchejte se do hudby, zahrajte si drobné hry a poznejte konkrétní místa, spojená s pobytem slavného hudebního skladatele na Vysoké.

Podívejte se za doprovodu naší nové aplikace k Rusalčinu jezírku, Vile Rusalka, k někdejší hospodě u Fenclů nebo třeba na vyhlídku na kostel v Třebsku.

 • NAUČNÁ STEZKA – 5 km, okruh po nejvýznamnějších lokalitách spojených s Antonínem Dvořákem
 • DĚTSKÁ STEZKA – 1,5 km, hravý okruh po nejbližším okolí Památníku
 • ŘÍŠE ZVUKŮ – v libovolném pořadí sbírejte jednotlivé naučné body umístěné v krajině a složte si zvukové puzzle

Aplikace je volně ke stažení na Google Play a App Store.

                

Doporučujeme vzít si k telefonu sluchátka. Telefon a sluchátka je možné si za poplatek zapůjčit také přímo v Památníku Antonína Dvořáka. Pokud chcete mít jistotu, že příslušenství dostanete, rezervujte si je na 318 618 115.

Křížem krážem – hra

KŘÍŽEM KRÁŽEM ZÁMECKÝM PARKEM

tak se nazývá nová naučná hravá stezka v Památníku Antonína Dvořáka.

Chcete si u nás prodloužit příjemné chvíle? Zakupte si hrací kartu na pokladně památníku nebo v kavárně u hlavní brány.

Vydejte se po stopách orientačních bodů dle mapky. Čeká na Vás spousta zajímavých otázek v různých zákoutích parku a jako bonus si odnesete malý dárek, který si sami posbíráte plněním této hry.

Přijďte si od dubna do října zahrát. Těšíme se na Vás.

 

Kontakty

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě, PO.
Vysoká u Příbramě 69, 262 42, pošta Rožmitál pod Třemšínem
tel.:  318 618 115
pamatnik@antonindvorak.cz
IČO: 48956341
DIČ: nejsme plátci DPH

60 km jižně od Prahy
(směr Strakonice – Příbram – Rožmitál p.Tř.)

Autobusové spojení:

 • z Příbrami (autobusové nádraží) do Vysoké
  (200 m)
 • z Prahy (Smíchovské nádraží) a Plzně (autobus.nádraží)
  – výstupní stanice Bohutín (2 km)
 • www.jizdnirady.cz

Zaměstnanci

Vojtěch Poláček
ředitel
607 126 794
reditel@antonindvorak.cz

Kristýna Maryšková
kurátor a edukátor
maryskova@antonindvorak.cz
722 993 792

Lucie Krejzová
produkční a provozní
krejzova@antonindvorak.cz
605 842 342

Zbyněk Valenta
zahradník
728 066 777

Dokumenty ke stažení
knihovní řád
badatelský řád
výroční zpráva 2021
výroční zpráva 2020