Nahrávky jsou součástí knihy Ondřeje Šupky Druhý domov Antonína Dvořáka, kterou vydal Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami v roce 2024.

Dobové texty namluvili Lukáš Hlavica a Simona Postlerová, nahrávky byly pořízeny 28. 2. 2024 ve Studiu-R. Nahrávky laskavě poskytlo vydavatelství Arco Diva (Vysocká polka) a Supraphon (všechny ostatní nahrávky).

 

Jan Neruda, Národní listy 16. dubna 1864
Ze zápisků Václava Kounice
Ze dvořákovské životopisné studie Boleslava Kalenského, 1902
Ze dvořákovské životopisné studie Boleslava Kalenského, 1902
(pozn.: Antonín Dvořák ve skutečnosti jezdil na Sychrov na pozvání svého blízkého přítele Aloise Göbla, který působil jako správce tamního panství knížete Rohana – viz kap. Na ovčíně.)
Dvořákův dopis Antonínu Rusovi, Praha, 2. dubna 1885
Ze dvořákovské životopisné studie Boleslava Kalenského, 1902
Dvořákův dopis Antonínu Rusovi, Londýn, 24. dubna 1885
Dopis Klotildy Čermákové manželům Dvořákovým, říjen 1892
Dopis Terezie Koutecké Anně Dvořákové, 12. března 1894
Dvořákův dopis Augustu Bohdaneckému, Praha, 1. dubna 1889
Dvořákův dopis Jindřichovi Strniště, Vysoká, 29. června 1897
Ze vzpomínek Františka Salivara
Dvořákův dopis Antonínu Rusovi, Vysoká, 17. července 1901
Ze vzpomínek Václava Fencla ml.
Ze vzpomínek kováře Kulovaného z Modřovic
Ze vzpomínek Augustina Fortelky
Z dopisu Jana Hertana Otakaru Šourkovi, 6. června 1939
(pozn.: Hertanův výrok, podle nějž Sládek pobýval na Vysoké „mnoho roků“, je nadsazený. Básník ve skutečnosti na Vysoké strávil s největší pravděpodobností čtyři léta – viz kap. Josef Václav Sládek.)
Ze vzpomínek Františka Salivara
Dvořákův dopis Janu Hodíkovi, Praha, 13. prosince 1890
Dvořákův dopis Janu Hodíkovi, New York, 5. února 1894
Ze vzpomínek Františky Vávrové, roz. Hodíkové
Dvořákův dopis Janu Hodíkovi, New York, 8. prosince 1892
Dvořákův dopis Janu Hodíkovi, New York, 1. listopadu 1893
Ze vzpomínek Václava Shrbeného
Ze vzpomínek Františky Vávrové, roz. Hodíkové
Z pamětí Otakara Dvořáka, 1961
Ze vzpomínek Růženy Tetzeliové-Petákové
Dopis Václava Kounice Antonínu Dvořákovi, 23. září 1893
Ze vzpomínek Heleny Sládkové
Ze zápisků Marie Červinkové-Riegrové, září 1886
Ze vzpomínek Harryho Pattersona Hopkinse, 1912
Dopis Josefiny Kounicové manželům Dvořákovým, červen 1893
Dopis Josefiny Kounicové Antonínu Dvořákovi, 26. července 1893
Dopis Josefiny Kounicové Antonínu Dvořákovi, 24. října 1893
Příbramské listy, 6. června 1895
Ze vzpomínek Augustina Fortelky
Dvořákův dopis Josefu Boleškovi, New York, 15. ledna 1895
Z pamětí Otakara Dvořáka, 1961
Z pamětí Otakara Dvořáka, 1929
Dopis Odboru pro školství a kulturu Okresního národního výboru Příbram Okresnímu stavebnímu podniku, 11. srpna 1960

 

 

„Napadly písně“ z cyklu V přírodě (Kühn Pavel, Kühnův smíšený sbor; Supraphon 1 12 2040)
Husitská (Ančerl Karel, Česká filharmonie; Supraphon DV 5908)
„Maria Panno, při mně stůj“ z kantáty Svatební košile (Urbanová Eva, Bělohlávek Jiří, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK; Supraphon SU 3091-2 231)
Tanec č. 2 ze II. řady Slovanských tanců (Ardašev Igor, Ardaševová Renata; Supraphon SU 0001-2 131)
„Dobrú noc“ z cyklu V národním tónu (Beňačková Gabriela, Schneider Ronald; Supraphon SU 3027-2 231)
„V tak mnohém srdci mrtvo jest“ z cyklu Cypřiše pro smyčcové kvarteto (Panochovo kvarteto; Supraphon 11 1457-2 131)
Agnus Dei ze Mše D dur (Romanová-Achaladze Natalie, Barová Anna, Kopp Miroslav, Vele Luděk, Kšica Josef, Mátl Lubomír, Pražský filharmonický sbor; Supraphon 11 1430-2 231)
Na Svaté Hoře z cyklu Poetické nálady (Kahánek, Ivo; Supraphon SU 4299-2)
Klavírní kvartet č. 2 Es dur, 4. věta (Dvořákovo klavírní kvarteto; Supraphon SU 4257-2)
„Ptačí motivy“ v 1. větě Symfonie č. 8 G dur (Neumann Václav, Česká filharmonie; Supraphon 1 10 1203)
„Ptačí motivy“ ve 2. větě Symfonie č. 8 G dur (Neumann Václav, Česká filharmonie; Supraphon 1 10 1203)
Symfonie č. 8 G dur, 3. věta (Neumann Václav, Česká filharmonie; Supraphon 1 10 1203)
Requiem, část Offertorium (Domine Jesu Christe) (Stader Maria, Wagner Sieglinde, Häfliger Ernst, Borg Kim, Kühnová Markéta, Ančerl Karel, Český pěvecký sbor, Česká filharmonie; Supraphon DV 5581-82/SV 8217)
Gavota pro troje housle (Panocha Jiří, Zejfart Pavel, Klika Jiří; Supraphon 11 1455-2 131)
„Ptačí motivy“ v koncertní předehře V přírodě (Neumann Václav, Česká filharmonie; Supraphon 1110 2968)
Te Deum, 3. věta (Mátl Lubomír, Neumann Václav, Pražský filharmonický sbor, Česká filharmonie; Supraphon 1112 3577)
Holubí vrkání ze symfonické básně Holoubek (Neumann Václav, Česká filharmonie; Supraphon 1410 2591-92)
Úvodní scéna prvního dějství opery Čert a Káča (Chalabala Zdeněk, Sbor Národního divadla v Praze, Orchestr Národního divadla v Praze; Supraphon DV 5303-05)
Vodníkova árie „Celý svět nedá ti, nedá“ ze 2. dějství opery Rusalka (Novák Richard, Neumann Václav, Česká filharmonie; Supraphon 1116 3641-43)
Vysocká polka (CD Ant. Dvořák: Unreleased / Tomáš Víšek – piano / c+p ARCODIVA 2021)