Koncert laureátů

Koncert laureátů

28. 5. 2023, 19:00

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami zve na koncert laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech v rámci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram. V průběhu večera zazní písně a árie z oper Antonína Dvořáka,  Bedřicha Smetany, Charlese Gounoda atd.

Marie Schmidtová – soprán

Radek Martinec – baryton

Tomáš Pindór – klavírní doprovod

Koncert je věnován památce Antonína Dvořáka III., na něhož s láskou a úctou vzpomínáme.

Koncert se koná pod záštitou starosty obce Vysoká u Příbramě Ing. Jany Krejčové

Prodej vstupenek online zde