Akademie komorní hudby

Akademie komorní hudby a Jan Mráček

15. 5. 2023, 19:00

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami vás zve na koncert Jana Mráčka za doprovodu stipendistek a stipendistů Akademie komorní hudby a nadace Villa
Musica. Zazní Serenáda D dur, op. 8 Ludwiga van Beethovena, Smyčcové trio Bohuslava Martinů a Smyčcový sextet A dur, op. 48 Antonína Dvořáka.

Jan Mráček – housle

Stipendisté a stipendistky Akademie komorní hudby a nadace Villa Musica

Vstupné: 100 Kč

Prodej vstupenek na pokladně památníku, tel.: 318 618 115, e-mail: pamatnik@antonindvorak.cz.

Prodej vstupenek online zde