Antonín Dvořák Superstar

Antonín Dvořák Superstar

20. 4. 2023 – 8. 10. 2023

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami vás zve na hlavní výstavu sezony, která se bude věnovat několika vzájemně provázaným tématům, jejichž pojítkem je dílo a sláva Antonína Dvořáka.

Expozice představí projevy uznání, které se dostaly skladateli během jeho života (diplomy, ceny, doktoráty, veřejná shromáždění, velké koncerty, zmínky v mediích), věnovat se bude i Dvořákovu portrétu (obrazy, sochy, literární díla, biografické filmy, poštovní známky) a v neposlední řadě bude sledovat Dvořákův odraz v populární kultuře. Stovky děl všech uměleckých druhů se totiž v jeho díle inspirovaly či ho citovaly (Star Wars, Obecná Škola, Lid versus Larry Flint, Initals BB, aj.).