Pocta Jakubu Janu Rybovi

Pocta Jakubu Janu Rybovi

14. 10. 2023, 19:00

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami vás zve na neoficiální tečku za 6. ročníkem Festivalu Jakuba Jana Ryby.

Těšit se můžete na čtení z Rybova vlastního životopisu „Můj život a hudba“ a premiérové uvedení nahrávek z digitálního archivu Festivalu Jakuba Jana Ryby.

Pořadem provázejí realizátoři Festivalu Jakuba Jana Ryby ředitel Šimon Kaňka a dramaturg Zdeněk Klauda.

Projekt Festivalu Jakuba Jana Ryby je nadregionální kulturní aktivitou společnosti Anthonea Musica s.r.o. prezentující žánr klasické hudby v konceptu osvětové, autenticky nekomerční a ryze umělecké nekonzumní produkce. Médiem projektu je osobnost Jakuba Jana Ryby. Projekt má za sebou realizaci šesti ročníků, ve kterých doposud vyprodukoval pět desítek akcí a každoročně se koná ve Středočeském a Plzeňském kraji. Cílem Festivalu Jakuba Jana Ryby je představit publiku koncertní provedení všech Rybových dochovaných skladeb z jeho katalogu. Většina Rybových skladeb je veřejnosti úplně neznámá, pouze u nepatrného zlomku došlo v minulosti ke koncertnímu provedení nebo realizaci nahrávky. Obsahem programu Rybova festivalu je pohled na skladatelovo pestré symfonické, komorní, vokálně-instrumentální a duchovní dílo v souvislostech jeho předchůdců, současníků a následovníků. Rybův festival též podněcuje hudební skladatele k vytvoření nových skladeb, které jsou koncertně provedeny v rámci Rybova festivalu.

Vlastní životopis napsal Jakub Jan Ryba v roce 1801, tedy v době, která představovala zřejmě šťastnější etapu jeho života. Z obsahu je patrna láska k rodině, přátelům i dobrodincům, láska k hudbě, hluboká víra, úcta ke své vlastní práci a obdiv k hudebním velikánům své doby.

,,Co jde od srdce, jde k srdci” – Jakub Jan Ryba

Vstupné je dobrovolné.